logo

Dropping Hearts

Dropping Hearts

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Dropping Hearts

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Brazilië, Congo-Kinshasa, Sri Lanka

MISSIE

De vzw Dropping Hearts is een vrijwilligersorganisatie die in 2018 ontstaan is uit de vzw Non-Profit Belgium. De vzw Non-Profit Belgium werd in 2005 opgericht door een groep welzijnswerkers uit de Vlaamse gezondheidszorg in nasleep van de ramp met de tsunami die eind 2004 grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De belangrijkste opdracht van de vzw Non-Profit Belgium bestond er aanvankelijk in hulp te bieden op het gebied van medische en geestelijke gezondheidszorg.

 

Tijdens hun werkzaamheden merkten de vrijwilligers al heel snel op dat veel ellende vaak simpelweg het gevolg is van een gebrek aan goede infracstructuur. Meer nog dan maatschappelijke ordening blijkt het ontbreken van basiscomfort en -hygiëne de toekomst van heel wat mensen, waar ook ter wereld, te hypothekeren. Door de jaren heen begon de hulpverlening van de vzw Non-Profit Belgium zich naar dat terrein te verleggen. Los van het toedienen en bijbrengen van goede gezondheidszorg werd meer en meer ingezet op preventie en op verbeteringsacties aan wat er al was: op betere leefomstandigheden, zodat bijvoorbeeld het ontstaan van ziektes drastisch kon worden teruggedrongen en op efficiëntere (veelal landbouw-) technieken zodat oogstopbrengsten beter waren gegarandeerd.

 

De vzw Dropping Hearts wil op dit ingeslagen pad verdergaan en haar focus leggen op het bijdragen van hulp aan reeds bestaande kleine tot middelgrote welzijnsprojecten, waar ook ter wereld, en die bij voorkeur vanuit Vlaanderen worden aangestuurd. Heel wat goedbedoelde initiatieven immers trappelen ter plaatse of stranden als gevolg van een gebrek aan middelen voor vooral goede infrastructuur. Goede ideeën sterven daardoor vaak een stille dood, gemotiveerde welzijnswerkers blijven gedemotiveerd achter. De vzw Dropping Hearts wil ertoe bijdragen dat kleine tot middelgrote welzijnsinitiatieven, van welke aard dan ook, volop de overlevingskansen krijgen die ze verdienen. De uitgangsvraag die we hierbij stellen is: ‘Hoe kunnen we u helpen?’


HISTORIEK

Dropping Hearts is een onafhankelijke Belgische ontwikkelingsorganisatie die is ontstaan als een logisch vervolg op een aantal kleinschalige ontwikkelingsprojecten die eerder werden georganiseerd onder de vlag van de vzw Non-Profit Belgium.

De vzw Non-Profit Belgium werd opgericht door gezondheidswerkers afkomstig uit ondermeer ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De organisatie vond haar oorsprong eind 2004 na de tsunami die grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De daaropvolgende acht maanden verzorgden drieënveertig hulpverleners  — verpleegkundigen, trauma councelors en dokters — de slachtoffers van de ramp in zuiden van Sri Lanka.

De projecten die de vzw Non-Profit Belgium opzette situeerden zich op het terrein van gezondheid, welzijn en onderwijs en worden gefinancierd door individuele giften, benefietconcerten, fuiven, gemeentelijke initiatieven, scholen ...

In oktober 2018 werd de vzw Non-Profit ontbonden en richtte stichtend lid Evrard Valvekens de vzw Dropping Hearts op

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Kampenhout, Leuven, Nazareth, Oud-Heverlee

DOELGROEP(-en)

Kinderen en jongeren, Vrouwen

THEMA'S

Onderwijs, Infrastructuur

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Zusters van Maria te Kessel-Lo - zij stellen de vergaderruimtes ter beschikking FCM travel Solutions Belgium : logistieke ondersteuning met betrekking tot transporteren van werkbezoek Daan Stuyven als Dead Man Ray : levert middels het geven van een groot benefietconcert een belangrijke financiële bijdrage en draagt fors bij aan de bekendmaking van onze acties - ondertussen tevens peter van onze vzw

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

NGO internationale Peace and Kindness in action

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors