logo

Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw D.R.O.P

Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw D.R.O.P

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Duurzame Rurale OntwikkellingsProjecten vzw D.R.O.P

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Senegal

MISSIE

De vzw D.R.O.P werkt volledig hand in hand met de lokale bevolking, stap voor stap, zodat de projecten ook hun projecten zijn en duurzaamheid gegenereerd wordt.  Alles gebeurt steeds in samenspraak en samenwerking met de hele gemeenschap, er wordt hen niets opgedrongen en er wordt niets uitgedeeld.
Anderzijs engageert de vzw zich om de donateurs, sponsors enz. vanaf de aanvang, volledig en transparant te informeren over de fondsenwerving, de vooruitgang van de eventuele werken en het bestede geld.
De vereniging is te beschouwen als een tussenschakel tussen hen en de lokale bevolking. Op die manier worden de projecten een deel van hen en worden zij een deel van het project. Het gevoel van betrokkenheid wordt zeer belangrijk geacht.

HISTORIEK

De vereniging werd in december 2017 boven de doopvont gehouden. De respons was dermate dat een paar maanden nadien al een aantal kleinschalige projecten konden gerealiseerd worden. Sindsdien werd een bestaande waterput met 6m verder uitgediept zodat de dorpelingen nu het ganse jaar door over water beschikken. Voor een landbouwcoöperatie werd eveneens een put gegraven 30m diep zodat nu het ganse jaar door gewassen kunnen gekweekt worden en het vee gedrenkt. In een ander broussedorp werd tbv van de dorpelingen een sanitairblok met wc's en douches gebouwd. Een lagere school krijgt een opfrisbeurt en het meubilair wordt hersteld, de sanitarirblok in orde gezet en wordt een logement voor de leerkrachten verder afgewerkt. In een ander dorp zijn de onderhandelingen met de overheid rond en de plannen klaar voor het bouwen van een medische post. De medische post, de school en het landbouwcoöpratief zullen in de komende tijd in de mate van de mogelijkheden verder geholpen worden door D.R.O.P vzw

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Aarschot

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking

THEMA'S

Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors