logo

Edukado

Edukado

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Edukado

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Bangladesh, Burkina Faso, India, Malawi, Nepal, Sierra Leone

MISSIE

Enerzijds wil Edukado een onvergetelijke levenservaring voor zowel de studenten als de lokale bevolking creëren. Anderzijds wil de vzw - via de studenten - een duurzame verbetering van de levensomstandigheden in het ontwikkelingsland verwezenlijken. Hierbij hanteert Edukado de visie dat rechtstreekse geldstromen niet de beste manier zijn om dit doel te bereiken. Een duurzame verbetering kan slechts tot stand komen wanneer de bevolking er zelf actief aan meehelpt. Samenwerking is dus een sleutelwoord in onze visie. De gezamenlijke realisatie van het project leidt tot een hechte vriendschap en een gemeenschappelijke trots voor het bereikte resultaat. Hiermee overstijgt de waarde van het project ruimschoots die van de geleverde financiële inbreng.

HISTORIEK

Edukado gelooft dat studenten zich meer betrokken moeten voelen en meer voldoening halen uit dergelijke projecten als ze deze zelfstandig kunnen uitwerken. Edukado staat daarom enkel in voor de omkadering en administratie, en laat de studenten verder volledig vrij in hun aanpak. Elk jaar organiseren de studenten verschillende activiteiten op de campus, doormiddel van eten en kalenders te verkopen, maar ook door actief sponsors te zoeken. Met het bedrag dat ze verworven hebben, gaan ze in de zomer ter plaatse om het project te realiseren.

Jaarlijks steunt Edukado een project van een Vlaamse 4de pijler door een constructie te “schenken” die belangrijk is voor de verderzetting van het project van die vzw. De organisatie die door Edukado wordt gekozen kan genieten van een samenwerking over één schooljaar tijdens hetwelke een groep studenten geld inzamelt. Tijdens de zomer gaan ze dan ter plaatse het gebouw neerzetten in samenwerking met de lokale bevolking. Projecten die in aanmerking komen, moeten enigszins met educatie te maken hebben en het gebouw moet niet groter zijn dan 100m² met een budget van ongeveer 10.000€. Eerst lanceert Edukado een projectoproep naar alle 4de pijlers. Organisaties krijgen dan één maanden tijd om hun kandidatuur in te dienen. Het bestuur van Edukado nodigt dan de beste organisatie(s) uit op gesprek en ten slotte wordt één organisatie gekozen. Elke organisatie krijgt van het bestuur een grondige motivatie, ook al worden ze niet uitgenodigd op gesprek. Dit heeft als doel om de plus- en minpunten van de dossiers te vermelden zodat de organisaties aan die zaken kunnen werken.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Etterbeek

DOELGROEP(-en)

Kinderen en jongeren

THEMA'S

Onderwijs

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors