logo

Helpende Handen

Helpende Handen

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Helpende Handen

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

India, Nepal, Rwanda

MISSIE

In de school van de school Sint-Augustinusinstuut in Aalst, willen wij jong-volwassenen bewust maken van problemen in het Zuiden.

We organiseren verschillende activiteiten per schooljaar om rond die bewustwording te werken en ook om financiële middelen te verzamelen om projecten te ondersteunen.

Wij bieden studenten HBO5-verpleegkunde georganiseerde stages verpleegkunde aan in Nepal, India, Rwanda.

De stages vinden steeds plaats bij mensen die het sowieso heel moeilijk hebben in hun eigen land: armen met bijkomende problemen zoals lepra, tbc, hiv, mentale en/of fysieke beperking.

De studenten volgen een intensieve voorbereiding op de stage met lessen rond ontwikkelingssamenwerking, problemen in het Zuiden, lepra, tbc, hiv, wondzorg en heelkundige ingrepen in het Zuiden...

HISTORIEK

Onze school zet al meer dan 15 jaar in op bewustwording van problemen in het Zuiden.

Na een inleefreis bij leprapatiënten in Egypte hebben we een werking opgezet rond een aantal thema's in het Zuiden en zijn de stages gegroeid.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Aalst, Lede

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Personen met een beperking, Kinderen en jongeren, Vrouwen

THEMA'S

Gezondheidszorg, Onderwijs

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

samenwerken met Damiaanactie en Fracarita Sint-Augustinusinstituut Aalst

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors