logo

Hulp aan Kinderen Tanzania

Hulp aan Kinderen Tanzania

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Hulp aan Kinderen Tanzania

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Tanzania

MISSIE

HaKiTa zet zich in voor het bieden van structurele hulp aan minderbedeelden in de derde wereld en voornamelijk in Tanzania, Afrika. Hiertoe zal de vereniging onder meer activiteiten en evenementen organiseren ter bewustmaking, met het oog op fondsenwerving en bekendheid.

 

HISTORIEK

De VZW werd opgericht in 2018.

In 2019 zijn we echt actief begonnen met netwerken en fondsenwerving. Er werd werk gemaakt van een professionele website en een Facebookpagina en er werden verschillende fundraises gedaan.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Gingelom, Leuven, Sint-Truiden, Tongeren

DOELGROEP(-en)

Kinderen en jongeren, Vrouwen, Ouderen

THEMA'S

Onderwijs

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors