logo

Misingi

Misingi

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Misingi

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Tanzania

MISSIE

Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania.
De projecten rond ¬†educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,‚Ķ beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‚Äėmisingi‚Äô) voor de toekomst.

Misingi richt zich in Tanzania op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze beschikken, alles aan willen doen om hun lot in eigen handen te nemen. Hierdoor zijn deze mensen tegelijk doelgroep én projectpartner. Misingi reikt de middelen aan, maar rekent op een grote mate van lokale participatie. Enthousiasme, dialoog, inspraak en betrokkenheid vormen de basis voor elk succesvol project.

Als netwerkende organisatie verenigt Misingi in Belgi√ę gedreven mensen, organisaties en bedrijven die zich kunnen vinden in de hoger vermelde principes en zich op een respectvolle manier willen inzetten voor de lotsverbetering van de doelgroep. Misingi cre√ęert voor hen de voorwaarden om succesvol een project te realiseren. Aan wie een warm hart heeft voor Tanzania, maar niet over de tijd en middelen beschikt om een eigen project op te zetten, biedt Misingi tenslotte de mogelijkheid om op een zinvolle manier de lopende projecten te ondersteunen.

  • Misingi vindt geen projecten uit. Elk project spruit voort uit een¬†lokale vraag en nood.
  • Elke vraag wordt afgetoetst aan een aantal¬†criteria. Is het voorgestelde project¬†haalbaar¬†(qua tijd en middelen)? In welke mate profiteert de¬†hele gemeenschap¬†van het beoogde resultaat? Op welke wijze zal de doelgroep zelf¬†participeren? Kan dit project, zodra het gerealiseerd zal zijn,¬†op eigen benen¬†staan? Is het project¬†klimaatneutraal¬†en in harmonie met de¬†omgeving? Bevordert het project de kansen van¬†armen en achtergestelde groepen?
  • Misingi financiert, maar een beperkte eigen bijdrage (financieel of logistiek) is een bewijs van¬†gedeeld engagement. De lokale gemeenschap beheert, voert uit en rapporteert.
  • Misingi maakt zoveel mogelijk gebruik van¬†lokale expertise, lokaal beschikbaar materiaal en grondstoffen en lokale human ressources. Het zelf kunnen onderhouden, herstellen, bijsturen, financieren,‚Ķ van gerealiseerde projecten is een noodzakelijke voorwaarde.
  • Misingileden werken onbezoldigd en op¬†vrijwillige basis. Misingi maakt geen overbodige kosten en houdt ten allen tijde voor ogen dat het werkt met en dankzij de bijdragen van sponsors en sympathisanten. Gemaakte onkosten kunnen in beperkte mate vergoed worden. Elke uitgave wordt zorgvuldig verantwoord en een¬†transparante boekhouding¬†kan ten allen tijde opgevraagd worden.

HISTORIEK

Misingi werd in oktober 2014 een vereniging zonder winstoogmerk (Statuten). Sinsdien gaan we door het leven als ‚ÄėMisingi vzw‚Äô. De organisatie kent niettemin een lange voorgeschiedenis‚Ķ

2001 ‚Äď 2003

Barbara en Steven belandden via via in Endallah, een klein dorpje van 5500 inwoners op de rand van Lake Manyara National Park, waar ze logeren bij John Lucian Mahu. John ontvangt sporadisch Belgische gasten. Die ‚Äėeer‚Äô heeft hij te danken aan het feit dat hij gedurende vele jaren als mecanicien aan de slag was op de missiepost van pater Bolle uit Schiplaken. Endallah, een dorp zonder elektriciteit en stromend water is genoemd naar de meestal droge rivier Endallah die dwars door het dorp richting Lake Manyara loopt. In deze periode reizen niet alleen Barbara en Steven, maar ook Roger nog verschillende malen naar Endallah. Ze realiseren er miniprojectjes en verkennen het prachtige land.

2004

Nadat John aan verschillende reizigers heeft gevraagd om Endallah te helpen met de bouw van een middelbare school, slaan deze reizigers de handen in mekaar en richten¬†de feitelijke vereniging ‚ÄėVrienden van Endallah‚Äô¬†op. De gelegenheidscoalitie onder leiding van Luk Vanmol vliegt er onmiddellijk in en start met een project dat hen de komende 7 jaar zoet zal houden:¬†de bouw van Endallah Secondary School.

2004 ‚Äď 2010

Jaar na jaar wordt noest verder gebouwd aan de school. De bouwwerken in Tanzania gaan gepaard met intensieve fondsenwerving in Vlaanderen.¬†‚ÄėVrienden van Endallah‚Äô wordt een heuse vzw¬†en krijgt haar eigen projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. In recordtempo wordt een school voor 500 tot 600 leerlingen uit de grond gestampt, inclusief 3 labo‚Äôs, 10 leraarshuisjes, 3 slaapzalen een administratief blok, een ingerichte computerklas een eetzaal met keuken en voorraadkamer die tot op heden het grootste en hoogste gebouw in de wijde omtrek is. In 2009 wordt met steun van De Kruin vzw ook¬†de kleuterklas van Masabeda¬†gebouwd.

2010

De school is zo goed als klaar en wordt in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur officieel overgedragen aan de gemeenschap. De laatste loodjes wegen het zwaarst.

2011

Het werk van Endallah vzw zit er nu echt op. Burgemeester Petro Y. Saidi en John komen naar Belgi√ę om de vzw en de sponsors te bedanken voor hun jarenlange inzet. De vzw die de bouw van Endallah Secondary School tot doel had, wordt ontbonden en de meeste vzw-leden ‚Äėgaan op rust‚Äô. Het project kostte de vzw in totaal 300.000 euro.

2012-2014

Barbara, Steven en Roger doen als feitelijke vereniging voort en krijgen het gezelschap van Vincent. Ze stichten het studiebeurzenfonds van Endallah en het studiebeurzenfonds van Engare Sero. Ook de kleuterschool van Engare Sero wordt gebouwd en handwaterpompen worden geplaatst.

2014

Jan en Marleen, die na een bezoek aan Endallah, beslisten dat ze de plaatsing van een waterpomp op zonne-energie willen realiseren, vervoegen de bende. Ook Mieke vervolledigt het team. In oktober 2014 wordt de feitelijke vereniging omgevormd tot Misingi vzw en start het Masabeda Solar Pump Project. Ook Endallah Primary School krijgt een grondige opfrisbeurt (schilderwerken en nieuwe ramen).

2015

Het project in¬†Masabeda, dat de vzw 32000 euro kostte, wordt tot een goed einde gebracht. Misingi vzw start met het steunen van¬†de vrouwenco√∂peratieve van Khusumay. Deze co√∂peratieve van 66 vrouwen -de zogenaamde ‚Äėkiezelvrouwen‚Äô- kloppen grote stenen handmatig tot kiezels. De kiezels worden verkocht aan lokale bouwbedrijven en leveren de leden van de co√∂peratieve een inkomen op. Op die manier kunnen ze een zelfstandig leven uitbouwen.

Misingi brengt de samenwerking tussen de hogeschool Thomas More en Karatu Health Training Istitute tot stand. Jaarlijks lopen Vlaamse studenten verpleeg- en vroedkunde stage in Karatu Lutheran Hospital en naburige healthcenters. Misingi zal deze stages blijven faciliteren.

Kristof en Kathleen worden actief lid van Misingi vzw en met z’n allen wordt een visie en missietekst uitgewerkt en worden de krijtlijnen van de werking van de vzw uitgezet. Ruud maakt een nieuwe website en zal die blijven onderhouden.

2016

Begin 2016 wordt het dak van twee klaslokalen in¬†Manusay Primary School¬†gerenoveerd. In oktober 2016 gaat het nieuwe groots opgevatte waterproject¬†‚ÄėMaji‚Äô¬†van start. Maji zal tot begin 2019 heel wat middelen en inzet vergen en heeft het ambitieuze doel heel Endallah permanent van water te voorzien. De verwachte kostprijs voor de vzw bedraagt 135000 euro.

2019

Op 4 januari 2019 wordt, in het bijzijn van een uitgebreide delegatie van Misingi,¬†MAJI I en II¬†officieel overgedragen aan de gemeenschap. En dat wordt uitgebreid gevierd met een projectbezoek, dans en‚Ķ speeches! Jan & Marleen verlaten de vzw. Daan voegt zich bij het team. Juli 2019 start Misingi het project ‚ÄėAfya‚Äô. Tegen december 2021 wil Misingi het huidige dispensarium in Endallah renoveren en er een nieuwe materniteit aanbouwen. Voor Afya ondersteunde Misingi reeds het¬†dispensarium.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking

THEMA'S

Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Er wordt veel samengewerkt met Chiro Muizen.

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

De belangrijkste partners zijn de inwoners van het dorpje Endallah.

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financi√ęle oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors