logo

Mondibel

Mondibel

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Mondibel

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Zuid-Afrika

MISSIE

Jeugdcriminaliteit is op veel plekken in de wereld een groot probleem. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een onderwijsbeleid waarin niet iedereen een plaats heeft. Door armoede en een gebrek aan steun van ouders, vallen veel jongeren buiten het reguliere onderwijssysteem. Deze jongeren komen dan op de straat terecht. In het beste geval lopen ze gewoon de hele dag doelloos rond maar vaak gaan ze op illegale manieren aan geld proberen geraken. Door deze jongeren een kans op scholing en werk te bieden laten we niet enkel de criminaliteit in een regio dalen maar zorgen we ook voor meer opgeleide vakmensen. Dit komt zowel de sociale cohesie als de lokale economie ten goede.

HISTORIEK

Mondibel vzw is een ontwikkelingshulporganisatie die ruim 10 jaar actief is in Noord-Zuidwerking. Ze is opgericht in 2007 met als primair doel initiatieven te versterken in het belang van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Dit heeft geleid tot een jarenlange werking in Nepal, waar gewerkt werd aan de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen die leefden onder de armoedegrens. De voorbije jaren is gekozen om initiatieven en projecten te steunen die duurzaam zijn en in het belang van de volledige gemeenschap. Scholenbouw, vormingswerk voor burgers, fondsen voor studenten, ziekenzorg... Met de fondsen die Mondibel vzw ter beschikking heeft wordt gewerkt naar lange-termijn-projecten in ieders belang. Eén van deze lange-termijn projecten is de Prince Albert Skills School in Zuid-Afrika, sinds begin 2020 heeft Mondibel vzw mee zijn schouders gezet onder dit prachtige project. Na het weeshuis in Nepal is PASS het 2e grote project dat wij volledig mee zullen begeleiden. 

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Bornem, Malle, Mechelen

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Kinderen en jongeren

THEMA'S

Onderwijs

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors