logo

Oekraïne-Project-Edegem

Oekraïne-Project-Edegem

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Oekraïne-Project-Edegem

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Oekraïne

MISSIE

Inspelen op de hulpvragen en noden van diverse aard, voorgesteld door de betrokken Oekraïense vrijwilligerspartners (organisaties) voor zover deze in de lijn liggen van de doelstelling van O.P.E. vzw, namelijk de armoede in Oekraïne mee helpen bestrijden en ook voorkomen. O.P.E. wil langs concrete projecten inspelen op signalen vanuit diverse sectoren: - met voorrang voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen; -met aandacht voor de bestrijding van de armoede; -met prioriteit voor modelprojecten met innoverende functie; -met bevordering van de autonomie van de projecten door het koppelen van de financiële ondersteuning van projecten in de 'profit-sector' aan deze in de 'non-profit sector'; -stimulansen geven tot een nieuwe dynamiek van SOLIDARITEIT en hiertoe ook de nodige 'bruggen' helpen bouwen tussen Vlaanderen en Oekraïne;

behoeftigen, meestal ouderen en alleenstaanden,  met nood  aan thuiszorg 

straatkinderen en jongeren  (sociale patrouille) : detectie, opvang en belgeleiding

vrouwen : consultatiebureau voor vrouwen, slachtoffer van geweld

kinderen en jongeren : bezoek aan gedetineerde ouder

kinderen : traumazorg  bij verlies van papa, recent gesneuveld in Oost-Oekraïne wegens conflict met Rusland 

jongeren : Engelse les tijdens zomerkamp

jongeren en volwassenen : promotie van de 'cultuur van het hart' via Bond Zonder Naam in Oekraïne


HISTORIEK

- 1991 : verslag van de toenmalige bisschop, Mgr. Paul Van den Bergh, van Antwerpen over de grote armoede in Oost-Europa; - Ontmoeting van Liliane Bollaerts, voorzitster van O.P.E., met Jef Sneppe, oud-student, die in Oekraïne was geweest en daar zeer sterk gegrepen werd door de grote armoede. - De samenwerking met de partnerorganisaties is spontaan gegroeid door in te spelen op de concrete noodsituaties, oorspronkelijk langs Jef Sneppe, maar vrij snel langs Oekraïners, die contact zochten met O.P.E. - O.P.E. is ontstaan in 1993, geïnspireerd door de christelijke boodschap, samengesteld uit vrijwilligers met diverse levensbeschouwelijke, politieke en ideologische achtergronden, die de humanitaire doelstelling onderschrijven. O.P..E. is actief pluralistisch. -.O.P.E. is gestart met het leningen van (individuele) hulpvragen vanuit diverse verenigingen - via een permanente hulpgoederenactie, welke nog steeds broodnodig blijft, rekening houdend met het groot aantal ontheemden ('Oekraïners op de vlucht in eigen land voor het conflict met Rusland op De Krim en in Oost-Oekraïne) en niet te vergeten de povere voorzieningen op sociaal en medisch-sociaal vlak voor de kansarmen; - O.P.E. is hoegenaamd niet beperkt. tot hulpverlening, welke niet zelden een belangrijke signaalfunctie vervult en leidt tot het stimuleren en realiseren, voor zover mogelijk, belangrijke structurele veranderingen op het vlak van het welzijnswerk, o.a. op medisch vlak, meer concreet in de palliatieve sector, in de sector van de wondzorg, de behandeling van de kinderen met Spina Bifida, enz. (Zie ook onze website)  - Gestart met een werking op materieel vlak, is O.P.E. snel overgegaan tot acties om fondsen te verwerven voor financiële steun aan de projecten in Oekraïne en tevens tot enige activiteit op spiritueel vlak, voor wie zich hiertoe aangesproken voelt. En deze werking op drie niveaus bestaat tot op de dag van vandaag.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Edegem

DOELGROEP(-en)

Personen met een beperking, Kinderen en jongeren, Vrouwen, Ouderen, Vluchtelingen

THEMA'S

Gezondheidszorg, Onderwijs, kinderen- en jongerenrechten, Socio-culturele sector

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

EGRIS

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Project van 'noodhulp' : 'Caritas Volyn' in Novovolynsk (NGO) en 'Charity Fund 'Modern village and Town' in Cherkassy (NGO); Thuiszorgproject : 'Caritas Volyn' (NGO) Wondzorgproject : Meer dan 10 ziekenhuizen , verspreid over gans Oekraïne Traumazorgproject : Oekraïense 'Bond zonder Naam' in Brody Bijzonder kinderproject :' RCSA : Regionaal Centrum voor Sociale Aanpassing' in Lviv (NGO) (koepelorganisatie voor verschillende sociale (deel)projecten in Lviv en Brody)

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors