logo

SamEn

SamEn

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

SamEn

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Congo-Kinshasa

MISSIE

SamEn is een samenstelling bestaande uit Sam- (Samen in het Nederlands) en - En (Ensemble in het Frans). Samen is dus hetzelfde als ‘Ensemble’.

SamEn heeft tot doel het interculturele samenleven te bevorderen en armoede te bestrijden.

SamEn vindt een wederzijds verband tussen samenleven in diversiteit en armoedebestrijding. Leven wij samen in ons dorp, onze wijk, onze stad, onze gemeente, dan kunnen wij samen onze problemen aanpakken. Omgekeerd, strijden wij samen tegen armoede, dan verbeteren wij de kwaliteit van onze samenleving: minder spanningen, meer interacties en meer gezamenlijke activiteiten onder buren en burgers.

HISTORIEK

De vereniging SamEn werd opgericht in maart 2010 in Antwerpen met het doel het samenleven in diversiteit te bevorderen en armoede te bestrijden, aan de hand van interculturele ontmoetingen, uitwisselingen rond thematieken als opvoeding, culturele verschillen, en vrijetijdsactiviteiten.

Sinds 2015 werken wij aan armoedebestrijding bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een zwart-Afrikaanse migratieachtergrond in Antwerpen. De keuze van deze doelgroep rechtvaardigt zich door het feit dat de grote meerderheid van deze kinderen uit kansarme gezinnen komt. Daardoor lopen zij schoolachterstand op en zij participeren nauwelijks in buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten. Bezoeken aan de bib Permeke worden georganiseerd evenals culturele en sportieve activiteiten waarbij ouders worden betrokken.

In 2019 zijn wij begonnen met onze Zuidwerking in de DR Congo. Daar hebben wij de inrichting van een mediatheek gesteund in het Groot Seminarie Kalonda, een Hogeschool Filosofie met 130 studenten. Omdat de behoeften enorm op het plateland zijn, willen wij verder inzetten in het onderwijs en de gezondheidszorg.

Zie ook onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/samen.vzw

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Kinderen en jongeren

THEMA'S

Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Internationaal Comité vzw Banelikia Kilalo

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Dorpscomité Mikingi RD Congo

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors