logo

SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)

SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

SEVO vzw (Stimuleren Engageren Versterken Ondernemen)

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Oeganda

MISSIE

visie: het uiteindelijke doel is om projecten te hebben die een lange termijn visie en ondersteuning bieden.
Wij zijn van mening dat de cultuur “geef aan Afrika” die in het westen bestaat een voorbeeld is van enkel korte termijn denken. Lokale gemeenschappen zijn volgens hun eigen info veel meer gebaat met langdurige en toekomstgerichte projecten.

Engagement: elk project zal een inspanning vragen van de lokale bevolking. SEVO vzw zal de eerste aanzet geven, de bevolking zal hierop verder bouwen met ondersteuning van lokale experten.

Winstgevend: voor de opstart van elk project is SEVO vzw afhankelijk van donateurs. Het is uiteindelijk de bedoeling dat elk project na verloop van tijd voor voldoende inkomsten zorgt, zodat het op zijn minst break-even draait. Indien er winst wordt gemaakt zal dit opnieuw gebruikt worden om andere projecten te financieren.

Ondernemen: SEVO vzw zet zich ook in om lokale ondernemers te ondersteunen. Dit kan gaan van het bijsturen van de huidige werking tot het verlenen van microkredieten.

HISTORIEK

SEVO vzw is een project van 4 vrienden. (Lenke, Leen, Reggie & Jelle)
Lenke en Reggie wonen sinds enkele jaren in Oeganda en zetten zich daar in om verschillende lokale gemeenschappen te ondersteunen. Ze hebben een eigen lokale organisatie opgericht namelijk UGoGreen Organisation.

Leen en Jelle zijn beide als vrijwilliger in Oeganda geweest en willen vanuit Belgie ondersteuning blijven bieden.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Schoten

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Kinderen en jongeren, Vrouwen

THEMA'S

Watervoorziening, Economie, Onderwijs

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors