logo

Social Ecology Education Fund

Social Ecology Education Fund

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Social Ecology Education Fund

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Congo-Kinshasa, India

MISSIE

De vereniging brengt het idee van integrale ecologie voor mens en omgeving in het zuiden in praktijk via gratis toegang tot verantwoord onderwijs en zelfemancipatie. 


Vaststelling is dat de bevolking in transitielanden er vaak in de verleiding verkeert om de materiële welvaarts-gewoontes en «weldaden» uit het noorden klakkeloos na te streven, ten koste van eigen identiteit, tradities en vakmanschap. Dat creëert rechtstreeks sociale en ecologische druk op het systeem. S.E.E.F. plaatst dat in een gepast perspectief bij de toekomstige generaties en biedt daarom educatieve expertise aan over de mens in relatie tot zijn natuurlijke omgeving. Doorgaans gaat het pas bijkomstig gepaard met een financiële incentive via eigen middelen en private giften of subsidies.Concreet begeleidt SEEF 5 micro-projecten in landen in transitie (op vandaag India en DRC) in hun sociaal-ecologische emancipatie. Dat gebeurt met een aangepast sociaal-ecologisch programma “2020-2030”; enerzijds aan leerkrachten en anderzijds aan de kwetsbare gemeenschappen zelf, als instrument in eigen handen.


Ter oriëntatie kunnen de acties van SEEF als volgt worden begrepen:

(i) Ecologisch :

 • Ingaan tegen de groeiende trend tot overconsumptie die zich nu ook aftekent in het zuiden en de ecologische stress en sociale ongelijkheid versterkt;
 • Werken rond het vermijden van afval, opruimacties, plastic, biodiversiteit, waterverbruik, vervuilende grondstoffen, verpakkingen....via de 5 R’s (refuse,reduce, reuse, recycle, rot);
 • Sensibilisering tot behoud van natuur en biodiversiteit, tegen roofbouw en uitputting;
 • Pleiten voor authenticiteit en eigen identiteit in gebruik en behoud van duurzame materialen;
 • Sensibiliseren van korte en duurzame productieketens, door weerstandsverhoging tegen industriële massagoederen.

(ii) Sociaal :

 • Scholarisatie van kinderen, adolescenten en indirect ook hun ouders;
 • Inclusie van kwetsbare groepen (meisjes, kinderen met beperking, sociaal achtergesteld personeel);
 • Participatie door kinderen en ouders in « hun » project volgens een coöperatief model;
 • Menswaardige werkomstandigheden en eerlijke verloning van leerkrachten;
 • Persoonlijke expressie (artistiek, sportief, beroepsmatig...) door een talentenacademie;
 • Sensibilisering tot verantwoordelijke burgerzin.


Zie www.social-ecology-education-fund.orgHISTORIEK

De vzw Social Ecology Education Fund (“SEEF”) is een micro-impact initiatief voor het zuiden dat in 2017 werd gelanceerd door Frederick De Gryse en Patrizia Civetta.

Orspronkelijk is het gegroeid uit een feitelijke vereniging die de conceptie en beheer van een ecologische kleuterschool deed in de buurt van Calcutta.

Dat project werd in 2019 aangevuld met initiatieven ter emancipatie van kansarme dalit-studentes uit Zuid-India, door het te sensibilideren voor de grote ecologische uitdagingen. In 2020 stapte de vereniging in een opportuniteit in de DRC om een vervallen dorpsschool te converteren naar een ecologisch verantwoorde campus voor 477 kinderen tussen 6 en 12 jaar.  Leidraad is steeds de onderschrijving door de lokale partner van het project charter van de organisatie.  


Vier jaar na aanvang merken we dat deze invalshoek onder de evenaar nog vrij uniek is. Concreet begeleidt S.E.E.F. nu 5 micro-projecten in landen in transitie (op vandaag India en DRC) in hun sociaal-ecologische emancipatie. Dat gebeurt met een aangepast sociaal-ecologisch programma “2020-2030”; enerzijds aan leerkrachten en anderzijds aan de kwetsbare gemeenschappen zelf, als instrument in eigen handen.


Zie www.social-ecology-education-fund.org


ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Kortrijk

DOELGROEP(-en)

Kinderen en jongeren

THEMA'S

Onderwijs

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland vzw

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Diocese de Boma - Kongo Central (DR Congo) De Paul C.M. North Indian Province - Odisha (INDIA)

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors