logo

Solidaridad Nación Uru

Solidaridad Nación Uru

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Solidaridad Nación Uru

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Bolivia

MISSIE

Het project heeft drie doelstellingen. Vooreerst de samenwerking van de drie Uru-gemeenschappen versterken over de verschillende provinciegrenzen heen, zodat ze als groep kunnen optreden naar de buitenwereld en ook hun economische situatie verbeteren. Momenteel vormen ze de armste groep in het departement Oruro. Vervolgens het verbeteren van hun fysieke levensomstandigheden hangt nauw samen met het herstel van hun leefmilieu (rietvelden aan de oevers van het meer) en het verhogen van hun eigen voedselproductie (nu de visvangst sterk gedaald is door de vervuiling en overbevissing). Dit vormt de tweede doelstelling van het project.
De derde doelstelling bestaat in de uitwerking van een plan voor gemeenschapstoerisme, meer specifiek voor de Uru-dorpen van Puñaka en Llapallapani.

HISTORIEK

CEPA werd in 1995 opgericht door Gilberto Pauwels, nog steeds huidig directeur, om enerzijds de lokale Andesculturen (Uru, Aymara en Quechua) te valoriseren door promotie van leiderschap en onderlinge samenwerking en het op schrift stellen van hun orale geschiedenis. Anderzijds is er de grote bekommernis om het leefmilieu van deze volken die al eeuwenlang vervuild wordt door de mijnbouw. De coördinator van ter plaatse is Marcelo Lara Barrientos.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Ieper, Waregem, Zonnebeke, Zwevegem

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Werknemers, Ambachtslui, Inheemse volkeren

THEMA'S

Watervoorziening, Socio-culturele sector

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors