logo

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid - ZLJM

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Burundi, Congo-Kinshasa, Filipijnen, Haïti, India, Mali, Pakistan, Rwanda, Sri Lanka, Vietnam, Zuid-Afrika

MISSIE

MISSIE De “Solidariteitsprojecten Noord-Zuid van de Zusters van Liefde van J&M” beschouwt het als haar missie om kwaliteitsvolle hulpverlening op gang te brengen voor medemensen in onderwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, welzijn en vorming, in het kader van projecten door Zusters van Liefde opgestart in landen van het Zuiden.De missie is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de Congregatie van de Zusters van Liefde van J.& M. en ligt in lijn met de millenniumdoelstellingen. DOELSTELLINGEN 2.1. Bijdragen in het bewustmakingsproces omtrent de ontwikkelingsproblematiek zowel in het Noorden als in het Zuiden. 2.2. Focussen op de basisbehoeften: onderwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, welzijn en vorming. 2.3. Een ondersteunend netwerk ontwikkelen en structureren. 2.4. Kwaliteitsvolle projectwerking realiseren. 2.5. Samenbrengen van middelen:            a. fondsen om projecten te financieren
           b. mensen met geëigende competenties en engagement.

HISTORIEK

Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters van Liefde JM en het steeds minder wordende aantal missionarissen in het zuiden, werd besloten om in 2003 met een groep geëngageerde leken uit de voorzieningen van de Zusters van Liefde in Vlaanderen, te starten met een werkgroep die de belangen en de projecten van de Zusters van Liefde in het Zuiden, verder zou behartigen en ondersteunen.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Gent, Kortrijk, Lochristi, Lokeren, Melle

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Personen met een beperking, Kinderen en jongeren, Vrouwen

THEMA'S

Economie, Gezondheidszorg, Onderwijs, Infrastructuur, kinderen- en jongerenrechten

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Organisaties van de Zusters van Liefde JM in Vlaanderen

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Organisaties van deZusters van Liefde JM in Afrika en Azië

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

FOTOGALLERIJ

organisation_photo organisation_photo organisation_photo organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors