logo

The Pulley Gambia

The Pulley Gambia

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

The Pulley Gambia

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Gambia

MISSIE

Jaarlijks gaan verschillende studenten uit sociale richtingen via 'The Pulley' op buitenlandse stage naar Gambia. Ze geven er ondersteuning in verschillende scholen (kleuter, lager en hoger onderwijs). Ze wonen er in een gastgezin en worden ondergedompeld in de cultuur. Ze worden opgevolgd door een mentor van The Pulley waarbij ze dag en nacht terecht kunnen voor vragen en problemen. Samen met de mentor laten ze het project verder groeien, steeds aangepast aan de noden van de bevolking. 

The Pulley heeft 5 doelstellingen: 

 1. Kansen bieden aan Gambiaanse kinderen en hun gezin 
  We benadrukken doorheen onze volledige werking het belang van onderwijs en zijn ervan overtuigd dat toegang tot onderwijs, het behalen van een diploma een grote, positieve impact kan hebben op het volledige gezin. Onderwijs geeft het kind en zijn gezin meer kansen. Hierin hebben we oog voor de ouderbetrokkenheid. Een positieve houding van ouders t.o.v. het schoolse gebeuren heeft een positief effect op het kind, zijn motivatie en schoolprestaties. We werken outreachend en proberen de ouders te bereiken in het gehele verhaal. Waar ouders het toelaten gaan we in gesprek in hun eigen thuisomgeving. We luisteren naar hun noden en hun mening omtrent het schoolse gebeuren bij hun kinderen. Hoe zien zij ouderbetrokkenheid en wat is volgens hen mogelijk?
  We benaderen hierbij alle betrokkenen op een positieve manier en bekijken eerst de sterktes en krachten voordat we naar mogelijke problemen kijken. Sterktes kunnen de betrokkenen helpen om hun problemen aan te pakken. 

 2. Ondersteunen van (toekomstige) Gambiaanse leerkrachten in het contact en werken met de kinderen
  We zien het kind met al zijn sterktes en talenten en gaan hiermee aan de slag om te werken aan de gebieden waar het kind meer moeite mee heeft. Het belonen van het kind, gebruik maken van complimenten, is hierbij een niet te onderschatten methodiek. In het Gambiaanse onderwijs wordt vaker stilgestaan bij discipline en wat het kind niet goed deed. De studenten die stage doen in de scholen tonen aan de hand van modeling hoe op een positieve manier met het kind kan gewerkt worden. Op die manier wordt de leerkracht eerder een vertrouwenspersoon, dan degene die sanctioneert. De studenten die in de scholen aan de slag gaan stimuleren de ontwikkeling en nieuwsgierigheid van de kinderen door gebruik te maken van educatieve spelen. Ze zijn hierin creatief en gaan zoveel mogelijk aan de slag met materiaal dat voorhanden is. 
  Tenslotte ontstaat er wederzijds leren waarbij studenten uit België ervaringen en kennis uitwisselen met de (toekomstige) Gambiaanse leerkrachten. 

 3. Empowerment:
  Het werken met de krachten/sterktes van de bevolking. Willen we bereiken dat onze doelgroep greep krijgt op hun eigen situatie, dan is het belangrijk om te werken met hun sterktes en hen mogelijks nog sterker maken binnen hun eigen situatie. Indien we overnemen en beslissen in hun plaats, zouden we het tegenovergestelde bereiken. 

 4. Materiële ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap
  We voorzien een budget via sponsoring om de gemeenschap op materiële wijze te steunen. Dit doen we altijd met de gehele visie van The Pulley in ons achterhoofd. We kochten reeds educatief -en schoolmateriaal aan, maar steeds zoveel mogelijk bij lokale handelaars. Op die manier wordt de lokale economie ondersteund. We luisteren hierbij steeds wat de noden van scholen, de gambianen of de gemeenschap zijn. Indien we het materiaal of het geld niet rechtstreeks kunnen bezorgen, werken we met een lokale tussenpersoon die ervoor zorgt dat de goederen of het budget goed besteed worden.

 5. Toekomstige, Belgische hulpverleners leerkansen bieden door middel van stage in Gambia
  We geven toekomstige Belgische hulpverleners, uit verschillende sociale richtingen, de kans om intercultureel te werken. Dit houdt in dat ze ondergedompeld worden in een andere cultuur en hier maximaal kunnen van leren. Ze leren hierbij alle vaardigheden die nodig zijn om later in het werkveld te starten: gaande van het lossen van een eigen referentiekader tot het vinden van de balans tussen afstand-nabijheid. Studenten leren er rekening houden met de impact van een cultuur op het dagelijks leven.

HISTORIEK

The Pulley werd in 2019 een vzw. Voorheen was het een project dat zijn oorsprong kende uit vzw De Katrol. Deze Belgische vzw richt zich op het bieden van studie -en opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. 

Doorheen de jaren is het project in Gambia geëvolueerd en kent het niet meer exacte dezelfde uitwerking als de Katrol in België. The Pulley blijft echter wel trouw aan zijn roots, maar legt verdere accenten op basis van de ontwikkelingen van het land en de noden van de bevolking. 

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Gistel

DOELGROEP(-en)

Kinderen en jongeren

THEMA'S

Onderwijs, Infrastructuur

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors