logo

Togo debout vzw

Togo debout vzw

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Togo debout vzw

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Togo

MISSIE

Togo Debout vzw wil een structureel kader bieden voor een nauwe samenwerking met onze partners in Togo met het oog op een duurzame ontwikkeling van mens en samenleving. TD is actief in diverse domeinen van het maatschappelijk en economisch leven: gezondheid, welzijn, onderwijs en plattelandsontwikkeling.

Drie krachtlijnen als basis van onze werking in partnerschap:

 • onze lokale partners zijn de projecteigenaars, Togo Debout treedt op als facilitator;
 • de ondersteuning door Togo Debout beoogt altijd het bevorderen van de lokale autonomie;
 • om duurzaamheid te bevorderen steunen we vooral een geïntegreerde aanpak: het samengaan van meerdere projecten binnen verschillende domeinen, waarbij diverse groepen / actoren van de lokale bevolking betrokken zijn.

Om zijn ondersteunende rol te kunnen vervullen, investeert Togo Debout veel in capaciteitsopbouw.

 

HISTORIEK

In 1999 trok Ria Etienne, een verpleegkundige uit Oostmalle, naar Togo. Daar startte ze ontwikkelingsprojecten in uiteenlopende domeinen. Van gezondheidszorg, onderwijs en vorming tot de opvang van wezen en straatkinderen, economische en rurale ontwikkeling. Na enkele jaren was dewerking zodanig uitgebreid, dat er nood was aan een structureel kader. Daarom ontstond in 2010 de vzw Togo Debout, met als baseline ”Samen werken voor duurzame ontwikkeling “.
 
De vzw is een Belgische vereniging met een officiële vertegenwoordiging in Togo. Deze “représentation” met zetel in Lomé is in Togo geregistreerd bij het ministerie van “l’administration territoriale, la décentrilisation et les collectivités locales » onder nr. 1036.
Op 30 dec. 2015 kreeg “Togo Debout vzw” in Togo het statuut van ONG, d.i. een NGO naar Togolees recht met een “Accord Programma”.

Voor Togo Debout betekent ontwikkelingssamenwerking  “samen werken aan ontwikkeling” die moet leiden tot een autonomie waardoor onze steun overbodig wordt.

Enkele recente ontwikkeling binnen Togo Debout moeten hiertoe bijdragen:

 1. Wij trachten in onze projecten een “economische logica” te introduceren met het oog op autonomie (vs. blijvende afhankelijkheid), zij het in onderlinge lokale solidariteit.
 2. Accentverschuiving van humanitaire (caritatieve) “assistanat naar ontwikkelinbgssamenwerking.
 3. Deze zienswijze dwingt ons om samen met de lokale bevolking aan capacity building te doen.
  Hierbij is training in resultaatgericht werken bijzonder essentieel gebleken
  .

  Met het oog op duurzaamheid worden alle initiatieven/projecten ingebed in de “civil society”. Ria, en met haar Togo Debout vzw, werkt nauw samen met het lokale netwerk van Fondacio – Togo. Bij het streven naar lange termijneffecten zijn de noden, ideeën en voorstellen van de lokale gemeenschappen doorslaggevend voor het bepalen van de projecten.
 

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen, Malle, Mechelen, Schilde, Wommelgem

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking, Personen met een beperking, Kinderen en jongeren

THEMA'S

Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors