logo

Tumaini Kenia

Tumaini Kenia

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Tumaini Kenia

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Kenia

MISSIE

Wij vertrekken vanuit het geloof dat ieder mens recht heeft op een menswaardig leven. Wij zien de beschikbaarheid van voedsel, beschutting, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg als basisvoorwaarden voor elk persoon om dit waardig leven te kunnen leiden. Wij richten ons op een aantal van de meest kwetsbare mensen in Kenia, met extra aandacht voor baby's, kinderen en tieners.
Eén van onze favoriete principes luidt als volgt: 'Hoop is vitaal, kennis is cruciaal'. Zowel hart als verstand zijn belangrijk bij het opzetten van onze projecten. Wij geloven in het belang van een degelijke inhoudelijke kennis over de thema's waarrond we werken en baseren ons voor enkele van onze projecten op degelijk wetenschappelijk onderzoek.
Doorheen al onze projecten is de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van groot belang. Wij werken regelmatig vraaggericht en zien de samenwerking met de lokale gemeenschap als een basisconditie om onze projecten te laten slagen.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Diepenbeek

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking, Inheemse volkeren, Kinderen en jongeren, Vrouwen

THEMA'S

Economie, Gezondheidszorg, Onderwijs

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors