logo

Volle Evangeliekerk 'De Herberg'

Volle Evangeliekerk 'De Herberg'

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Volle Evangeliekerk 'De Herberg'

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

DR Congo

MISSIE

Het was de organisatie Christ’s Hope International die ons destijds vroeg om naar Congo te trekken en er een werk op te zetten onder hun naam. Wat doet Christ’s Hope International, wat is hun visie, missie, manier van werken, filosofie, … dat kan je allemaal vinden op hun site.
 
Het was pas op 1 februari 2009 dat Glenn en Esther in Congo aankwamen. Er was niets aanwezig. Zich richtende op de missie van Christ’s Hope International, Caring for AIDS-affected children, besloten ze om eerst plaaselijk een vzw-structuur uit te bouwen. Deze vzw werd logischerwijs Christ’s Hope Congo gedoopt en zet zich vanaf 2010 in voor de vele wezen en kwetsbare kinderen die in de straten van Kinshasa ronddolen.


Een voorbeeld van zo’n kind is Marc:

"Marc is drie jaar en leeft samen met mama. Zijn papa stierf enkele jaren terug ten gevolge van Aids. Zijn moeder, besmet met het Hiv-virus, is niet in een al te beste conditie en kan niet meer werken. Samen met twee zussen, een broer en zijn grootmoeder, leeft Marc in een uit golfplaten opgetrokken 'huisje'. School, medische verzorging, kledij en regelmatige voeding maken geen deel uit van Marc zijn leven. Elke dag is een overlevingsstrijd en hoop om ooit deze cyclus van armoede te doorbreken is nooit bij Marc opgekomen."


ZorgPunten

Marc is maar één van de kinderen die we opvangen. Geen cijfer, geen nummer maar een echte (over)levende peuter van 3 jaar. Heb jij een kind van 3? Denk dan eens aan de talloze zorgen die je hem biedt. Christ’s Hope Congo zet zich in om de meest kwetsbare kinderen een toekomst te bieden. Door het opzetten van ZorgPunten, komen de kinderen meerdere malen per week samen in hun omgeving, waar een team van liefdevolle en opgeleide monitors klaar staat om hen op te vangen. Het verschaffen van voedsel, de verzekering van medische zorgen, het bieden van onderwijs door de inschrijving in een school te garanderen, spelen en zingen, ... . Kortom, wat voor een kind onontbeerlijk is bieden we aan. Een ZorgPunt vangt de kinderen op en denkt daarbij aan de 5 basisnoden die onontbeerlijk zijn voor elk opgroeiend kind: fysische nood (voeding, kledij, medische opvolging, ...), mentale nood (onderwijs, ontwikkelen van vaardigheden, ...), geestelijke nood (het brengen van het Evangelie, het leren kennen van God en leven naar Zijn Woord), emotionele en sociale nood (affectie, vriendschappen, leren omgaan met anderen, psychologische zorg bij trauma's, ...).


Kinder Sponsorprogramma

Een ZorgPunt maakt het verschil uit in het leven van een kind.
Het verschil tussen leren lezen en schrijven of als analfabeet door het leven te gaan;
Het verschil tussen honger hebben en lijden aan ondervoeding of voedingsrijke warme maaltijden te krijgen en gezond te zijn;
Het verschil tussen een hoog risico op besmetting met HIV of de vaardigheden te hebben 'nee' te zeggen tegen allerlei seksuele verleidingen en eventueel een goed gefundeerd huwelijk te kunnen sluiten en een gelukkig en stabiel gezin te vormen;
Het verschil tussen God niet kennen en Hem wel kennen;
Het verschil tussen hoop op een stabiele, armoede loze toekomst, of het eeuwig blijven vastzitten in de cyclus van armoede en ziekte.

Om deze zorgen aan elk kind te bieden hebben we talrijke fondsen nodig. Denk maar aan de warme, gezonde maaltijden die meermaals per week 's middags voor elk kind voorzien worden, aan de medische opvolging van elk kind en de driemaandelijkse doktersconsultatie voor elk kind, aan de scholing die we volledig verzekeren, aan de infrastuctuur die we hiervoor nodig hebben, aan, ...

Een van onze belangrijke inkomststromen zijn de fondsen die we ontvangen uit het kinder sponsorprogramma. U kan ervoor kiezen een kind individueel te ondersteunen en het verschil te maken in zijn leven, zoals hierboven aangegeven. Deze verschillen kan u in een kind zijn leven maken, door het maandelijks te sponsoren. Naast uw financiële bijdrage ontwikkelt u hierbij, via regelmatige briefwisseling, een intense relatie met het kind, en wordt het zelfbeeld van het kind enorm opgebouwd.

Wilt u dat verschil maken in een kind zijn leven? Contacteer ons en we sturen alle nodige informatie.

HISTORIEK

We zijn een jong koppel met het verlangen God te dienen waar Hij ons hebben wil. We genoten beiden het voorrecht van een christelijke opvoeding. In 2006 stapten we in het huwelijk en in 2008 verlieten we België voor het zendingsveld. Glenn werkte voordien als leerkracht aardrijkskunde, biologie en Frans in het secundair onderwijs. Esther, die afstudeerde als chocolatier, werd na ons huwelijk de fundatie van ons gezin en was zeer actief in onze plaatselijke gemeente.

Na een korte reis met Christ's Hope International naar Namibië, in 2002, waren we betrokken in de oprichting van Christ's Hope België. We werkten er vrijwillig mee om fondsen, vrijwilligers en hulpgoederen te mobiliseren voor het werk van Christ's Hope International in Afrika.
Tussen 2002 en 2008 gingen we tweemaal met Jeugd met een Opdracht op korte zendingsreizen.

Momenteel werken we fulltime als zendelingen in de Democratische Republiek van Congo, waar Glenn leiding mag geven aan het werk van Christ's Hope Congo en waar Esther hem op talrijke vlakken hierbij ondersteunt.

Als zendelingen staan we in voor de mobilisatie van onze persoonlijke financiële ondersteuning. Het zou voor ons een bemoediging zijn ook u tot ons team van steunpilaren te mogen rekenen. Op deze site vindt u bovendien regelmatig updates van ons werk en kunt u zich inschrijven voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Zwevegem

DOELGROEP(-en)

Kinderen en jongeren

THEMA'S

Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors