logo

Volunteer Programs Forever

Volunteer Programs Forever

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Volunteer Programs Forever

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Indonesië, Libanon

MISSIE

De Stichting heeft tot doel om rechtstreeks en/of onrechtstreeks bijstand te verlenen aan ontwikkelingslanden en meer bepaald om bij te dragen aan het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling, de toekomst vooruitzichten en de plaats in de samenleving van kansarme en/of mindervalide kinderen, zich voornamelijk richtend op het onderwijs van deze kinderen. Het doel van de stichting zal eveneens zijn om rechtstreeks en/of onrechtstreeks steun te verlenen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging zonder winstoogmerk Volunteer Programs Bali/Forever Learning Center. 


- Deelnemen aan programma's van de Europese Unie of andere publieke overheden

- Het accrediteren, aangaan en onderhouden van nauwe banden met, werken met, samenwerken met, en het assisteren van andere organisaties en/of rechtspersonen.

- Gratis onderwijs voorzien voor kansarme en/of mindervalide kinderen

- Kansarme kinderen voorbereiden op en informeren over toekomstige beroepen

- Activiteiten organiseren voor kansarme en/of mindervalide kinderen en gemeenschappen om hun persoonlijke, culturele en sociale bewustzijn te verhogen

- Gebouwen oprichten en/of renoveren die dienen voor de ontwikkeling van kansarme en/of mindervalide kinderen.

- Middelen mobiliseren van publieke, semi-publieke, private en filantropische sectoren

- Trainingen, seminaries en andere programma's en bijeenkomsten organiseren en regelen. 

- Verzorgers, overheden en besluitvormers van de gemeenschap in alle activiteiten van de stichting betrekken


HISTORIEK

Volunteer Programs Forever heeft sinds 2014 een project in Bali, Indonesie waar Engelse lessen worden aangeboden aan Balinese kinderen.
Anno augustus 2020 ondersteunt VP Forever een gemeenschap in Beirut, Lebanon, na de explosie van 4 augustus 2020.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Grimbergen

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking, Personen met een beperking, Kinderen en jongeren

THEMA'S

ecologie, Gezondheidszorg, Onderwijs, Noodhulp, Socio-culturele sector

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

King Baudouin Foundation United States (KBFUS)

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

FOTOGALLERIJ

organisation_photo

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors