logo

VZW Grenzeloos Milieu

VZW Grenzeloos Milieu

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

VZW Grenzeloos Milieu

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Indonesië, Paraguay

MISSIE

De missie van Grenzeloos Milieu is opvoeden voor een duurzame en solidaire toekomst. Grenzeloos Milieu zet zich in Indonesië in voor het samenwerken om duurzaam voor de planeet zorg te dragen.

Indonesië is heel dicht bevolkt, en de opleidingsniveau ligt heel laag. De mensen hebben weinig informatie – onder andere ook rond geboortebeperking en family planning. Dit brengt met zich mee dat er heel veel wordt vervuild, en dat de natuurlijke grondstoffen worden overbelast. Hierdoor kunnen lokale mensen geen toekomst garanderen aan de komende generaties.

Grenzeloos Milieu wilt deze doelstelling steeds trachten te realiseren zowel hier in Vlaanderen als in het project op Lombok. We zetten in op vorming, sensibilisering en het geven van workshops, we starten educatieve projecten op in het noorden en in het zuiden. Hierbij letten we er steeds op dat de methodieken zijn aangepast aan de doelgroepen.

HISTORIEK

Het lot bracht Els Houttave op het eiland Lombok in Indonesië. 

De mensen zijn zo gewoon van tussen afval te leven dat ze het als normaal beschouwen. De levensverwachting is 55 jaar. Eén van de redenen van die lage levensverwachting is het vaak in direct contact komen met zeer schadelijke producten, gassen, voedsel etc.
De lokale bevolking heeft echter zo goed als geen toegang tot informatie aangaande ecologie, afvalbeheer, opwarming van de aarde.

Ze wilde echt iets structureels doen om verandering te brengen aan de toestand op Lombok, in acht nemende dat we met zijn allen (ook het Westen) aan de basis liggen van deze problematiek.

Op 2 februari 2010 gaf Els haar eerste speech waarin ze toelichting gaf aangaande haar plannen om de lokale bevolking op Lombok te ondersteunen.

Begin 2012 werd Grenzeloos Milieu een Feitelijke Vereniging die zich meteen aansloot bij de Raad Van Internationale Samenwerking.

Als gevolg van de zware aardbevingen op Lombok eind juli 2018 werd Grenzeloos Milieu een VZW en besloot gedurende 3 jaar de lokale bevolking de kans te geven om le leren op een duurzame en milieuvriendelijke manier hun eigen bamboehuizen te bouwen.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Dilbeek, Gent

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Ambachtslui, Inheemse volkeren, Kinderen en jongeren

THEMA'S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Watervoorziening, Economie, Onderwijs

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

1. RISDilbeek 2. 4de pijler 3. AIF+ 4. LZG (leeraars zonder grenzen) 5. Acadamics For Development (Leuven) 6. Ramboll (afdeling London)

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

1. We werken samen met de lokale bevolking van voornamelijk 7 verschillende dorpen. 2. Unram (universiteit Mataram) 3. BSBR (Balai Social Bima Remaja) 4. Gumi Bambu 5. Bamboo Craft Indonesia 6. Bamboo Nusa Verde 7. Stanley Villa (Lombok)

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors