logo

Pèp Lib

Pèp Lib

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Pèp Lib

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Haïti

MISSIE

Pèp Lib wil in Haïti  lokale ontwikkelingsdynamieken en zelforganisatie ondersteunen om te komen tot stevige en transparante gemeenschapsstructuren die met de bevolking bouwen aan een duurzame en solidaire economie. Landbouwactiviteiten in respect met de omgeving beschouwen we als een essentiële hefboom voor deze betere toekomst. De grote groep van talentvolle jongeren zijn hierbij een prioritaire doelgroep, hen willen we perspectief bieden op meer bestaanszekerheid en een alternatief voor migratie. Concreet steunen we de dynamiek rond de landbouwschool Etage, de coöperatieve Agribel (arrondissement Noord-West) en Komité Lakay (Zuiden). De landbouwschool en de coöperatieve werden in 2016 opgericht door een groep jonge landbouwingenieurs en zijn ondertussen stevig verankerd in hun regio. Binnen de visie van biologische landbouw en sociale economie leidt Etage/Agribel jong-volwassen op tot boer ondernemer en biedt coöperatieve ondersteuning opdat hun landbouwbedrijvigheid duurzaam en rendabel wordt. Komité Lakay van het bergdorp Koray wil families meer zelfvoorzienend maken op vlak van voedsel en tegelijk ontbossing en houtskoolproductie tegengaan.

HISTORIEK

De voorloper van Pèp Lib , Haïti Comité Merchtem, ontstond in 2016, op het moment dat de orkaan Mathew een ongeziene ravage aanrichtte in dit land, zo ook in de twee regio's waar de initiatiefnemers van het Haïti Comité ex-collega's, vrienden en familie hadden. Dankzij de bijdragen van velen, zamelde het Comité 28 000 euro in, waarmee we niet alleen noodhulp organiseerden, maar waardoor ook eerste landbouwinitiatieven konden starten, zowel in de regio Port-de-Paix (Noorden) als in het bergdorp Koray (zuiden). In deze dynamiek van wederopbouw namen in het Noorden een aantal jonge landbouwingenieurs het initiatief om een landbouwschool voor volwassenen op te richten in combinatie met een coöperatieve als vehikel om de school te financieren en om startende boeren te begeleiden zowel financieel-economisch als landbouw-technisch. In het Zuiden startte het Komité Lakay met een eerste initiatief van dorpslandbouw. Gegeven het ontbreken van transparante en goed werkende governance structuren in Haïti, wilde het Haïti Comité deze lokale ontwikkelingsdynamiek voluit steunen. Om dit op een lange termijn te kunnen waar maken, structureerde het Haïti Comité zich in een vzw. De nieuwe organisatie werd tot Pèp Lib gedoopt, een Creoolse uitdrukking voor "vrij volk" . We kozen deze naam omdat zelforganisatie en ontwikkelingsdynamiek die gestuurd en gedragen wordt door de rechtstreeks betrokkenen en belanghebbenden voor ons essentieel is.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Merchtem

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking

THEMA'S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Economie, Onderwijs

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Tuinbouwschool Merchtem

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors