logo

Waste Matters

Waste Matters

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Waste Matters

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Oeganda

MISSIE

Lokale ondernemingen en overheden steunen in het op poten stellen van duurzame afvalbeheersystemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de economische en sociale noden van de lokale bevolking. Tegelijkertijd willen we het milieu vrijwaren van afvalstorten.

In samenwerking met onze partner en met de lokale overheid organiseren we zo goedkoop mogelijke afvalophaling voor alle Oegandezen in de omgeving.

Het opgehallde afval wordt gesorteerd en de hoofdfractie, organisch afval, wordt omgezet tot compost. We doen onderzoek naar de waarde van die compost en zijn op zoek naar de juiste prijs om de boeren in de omgeving de kans te geven goedkope organische bodembevruchter te verkrijgen. Alle overige waardevolle fracties worden verkocht aan lokale recycleerbedrijven, wat overblijft wordt naar de afval plant van de overheid gebracht.

HISTORIEK

Vooraleer ik Waste Matters oprichtte was ik twee jaar lid van Humasol VZW. Daar kreeg ik de kans om gedurende drie maanden een stage in Oeganda uit te voeren omtrent afvalbeheer in Oeganda. Gegrepen door de afvalproblematiek wou ik na mijn studies terug naar de projectlocatie om het onderzoek verder te zetten! Dit keer niet voor drie maanden, maar voor een jaar. Zo kan meer worden ingezoomed op de complexiteit van het probleem en kunnen langdurige oplossingen worden geformuleerd.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Brugge, Hove

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking

THEMA'S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Watervoorziening, Economie, Infrastructuur

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Partnership met lokale onderneming Waste Masters Limited. We zetten ons in op het voorzien van een betaalbare afvalophaaldienst, een recycleerfaciliteit voor het voorzien van compost voor boeren en op awareness. Alle plannen worden gevormd in samenspraak met de lokale overheid waarmee onze partner een samenwerking geeft. Onze organisatie Waste Matters vormt een toonaangevende speler in deze samenwerking.

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

lokale overheid en private afvalsector

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors