logo

Your Bit Counts

Your Bit Counts

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Your Bit Counts

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Kameroen

MISSIE

We goloven dat ondanks de diversiteit die op verschillende niveaus bestaat in onze gemeenschap, is gezamenlijke inspanning toch noodzakelijk om ons steentje te kunnen leveren aan de strijd tegen armoede. Het is ook niet uit te sluiten dat deze strijd met het individu moet beginnen want iedere externe ondersteuning komt alleen om de individuele inspanningen te complimenteren. We denken dat het nuttig is om het publiek bewust te maken van dat hun kleine inspanningen niet over het hoofd worden gezien, maar dat kleine druppels water een oceaan worden. Draag jouw steentje bij want je steentje telt! Het is slechts door deze kleine inspanningen dat we opmerkelijke vooruitgang zullen boeken. 

Your Bit Counts vzw is een initiatief opgestart in 2009 door een paar gedreven goedhartige burgers die voor ogen een ideale wereld zonder lijden heeft.

Ons voornaamst doel is om zoveel mogelijk bij te dragen aan de strijd tegen honger en armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting in de samenleving . Hiervoor streven wij naar sociale eenheid in onze maatschappij.

Om dit te bereiken richten wij initiatieven op in de vorm van eenmalige activiteiten en/of projecten waardoor wij bijvoorbeeld een gepaste integratie van nieuwkomers in de stad trachten te verzekeren, een betere maatschappelijke participatie willen voorzien van iedere inwoner van de stad, informatie en ervaring afwisseling over maatschapelijk relevante thema’s zoals een gezonde levensstijl, tewerkstellingsmogelijkheden delen met kwetbare groepen en een beter participatie/deelname van ouders aan de opvoeding van de kinderen.

Cultuurpromotie en het beleven ervan, sport en gezinsleven komen ook aan bord . Wij proberen cultutrele activiteiten te organiseren waar wij de diverse culturele bagages aanwezig in de stad properen te promoten. Aanvullend op de gezonde levenstil die wij promoten, organiseren wij ook vaak sports activiteiten voor iedereen.

Als 4de pijlerorganisatie, staat ontwikkelingssamenwerking centraal in de werking van onze vereniging. Er wordt uit gekeken naar een wereld waarbij iedereen het voldoende kan waarmaken van de diverse fundamentele mensenrechten. Het ondersteunen of oprichten van projecten in het Zuiden en meer bepaald in Afrika, is dan bedoeld om deze ambitie en doelstellingen te kunnen verwezenlijken.     

 

 

HISTORIEK

"Your Bit Counts" is een vereniging gestart in 2009 door een aantal enthousiaste bewoners van Antwerpen die de noodzaak voelden om hun bijdrage te leveren aan het opbouwen van een ideale samenleving. Het is eigenlijk een ongelooflijke initiatief oorspronkelijk opgericht om enkele kwesties in het Zuiden te helpen oplossen. Maar omdat wij ook realiseerden dat er in onze eigen maatschappij hier in het Noord situaties zijn een soort van verlossing nodig hadden, moesten wij ook erin ingrijpen - liefdadigheid begint thuis,toch!. Aanvankelijk moesten wij tegen armoede bestrijden en wij beschouwden sociale uitsluiting in onze maatschappij als de grondslag waarvan veel andere problemen voortkwamen.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking, Personen met een beperking, Kinderen en jongeren, Vrouwen, Vluchtelingen

THEMA'S

Watervoorziening, Gezondheidszorg, Onderwijs, Noodhulp, Socio-culturele sector

DEZE 4de Pijler BIEDT MOGELIJKHEID OM VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRS UIT TE STUREN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors